Събитие

Събитие

Полет с топловъздушни балони над Розовата долина

През май месец на 2017 г., по време на Розобера в Община Казанлък, летяха топловъздушни балони, украсени с пъстри български шевици, над яз. Копринка и розовите градини.

Успяхме да осъществим свободен полет над сините, огледални води на яз. Копринка и се насочихме към долината. Там се носихме спокойно над зелените полета, приказно отрупани с цъфнали рози.

сподели: